Hari ketika turunnya lidah- lidah api ke atas para murid dan membuat mereka dapat bersaksi tentang Kristus sekaligus merupakan cikal bakal berdirinya jemaat mula-mula di rayakan dengan hari raya….

Berikut ialah jawaban yang paling benar berdasarkan pertanyaan Hari ketika turunnya lidah- lidah api ke atas para murid dan membuat mereka dapat bersaksi tentang Kristus sekaligus merupakan cikal bakal berdirinya jemaat mula-mula di rayakan dengan hari raya…. beserta pembahasan dan penjelasan lengkap.

Hari ketika turunnya lidah- lidah api ke atas para murid dan membuat mereka dapat bersaksi tentang Kristus sekaligus merupakan cikal bakal berdirinya jemaat mula-mula di rayakan dengan hari raya….

Berikut ialah jawaban yang paling benar berdasarkan pertanyaan Hari ketika turunnya lidah- lidah api ke atas para murid dan membuat mereka dapat bersaksi tentang Kristus sekaligus merupakan cikal bakal berdirinya jemaat mula-mula di rayakan dengan hari raya…. beserta pembahasan dan penjelasan lengkap.